Diplomové práce 2018

Z DCEwiki
Přejít na: navigace, hledání

Seznam diplomových prací pro rok 2018

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
626 Chaika Hanna Šíření elastických vln lokálně periodickými strukturami Propagation elastic waves through locally periodic structures Dp_626_cz Dp_626_en Posudky
627 Konrád Jakub Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy Unstructured text comprehension and question answering Dp_627_cz Dp_627_en Posudky
628 Kubíček Miroslav Poradní systém pro detekci klepání motoru Advisory system for engine knock detection Dp_628_cz Dp_628_en Posudky
629 Mondek Martin Systémy aktivního řízení momentu pro elektromobily Active torque vectoring systems for electric drive vehicles Dp_629_cz Dp_629_en Posudky
630 Novák Tomáš Kooperativní plánování pro tým mobilních robotů Cooperative path planning for a team of mobile robots Dp_630_cz Dp_630_en Posudky