Vektory

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Čísla, vektory, matice
Formát čísel
Komplexní čísla
Vektory
Matice
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Vektory:[edit]

Vektor definujeme například umístěním libovolné posloupnosti čísel do hranatých závorek [ ]. Čísla od sebe oddělujeme mezerou nebo čárkou.

>> v = [4 3 2 1]

>> v = [4, 3, 2, 1]

Tímto způsobem vždy definujeme řádkový vektor. Chceme-li vytvořit sloupocový vektor, učiníme tak pomocí apostrofu " ' ", případně oddělíme čísla středníkem.

>> v = [4 3 2 1]'

>> v = [4; 3; 2; 1]

V MATLABu lze také definovat řadu čísel se společným přírůstkem pomocí dvojtečky. Pokud bychom chtěli například vektor s čísly od jedné do devíti, stačí zadat:

>> v = [1:9] Dostaneme řadu čísel 1 - 9 s přírůstkem jedna.

V případě, kdy potřebujeme nadefinovat vlastní přírůstek a jiný počátek či konec posloupnosti, zapíšeme navíc přírůstek do vektoru pomocí dvojtečky mezi požadovanou vstupní a koncovou hodnotu.

Poznámka
>> v = [0:.6:3]

v =

Columns 1 through 3
0 0.6000 1.2000
Columns 4 through 6
1.8000 2.4000 3.0000

U vektoru uvedeném v předchozím příkladu můžeme jeho prvky indexovat pomocí zápisu do kulatých závorek ( ) zadáním pořadového čísla požadovaného prvku.

Poznámka
>> v(3)

ans =

  1.2000

>> v(4:end)

ans =

  1.8000  2.4000  3.0000

>> v(end:-2:1)

ans =

  3.0000  1.8000  0.6000


Vektory je možné skládat pokud odpovídá jejich rozměr.

Poznámka
>> v = [1 5];

>> u = [2 6];

>> w = [v u]

w =

  1   5   2   6

>> v = [1 5]';

>> u = [2 6]';

>> w = [v u]

w =

  1   2
  5   6

V posledním případě byla ze sloupcových vektorů vytvořena matice.