Formát čísel

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Čísla, vektory, matice
Formát čísel
Komplexní čísla
Vektory
Matice
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Formát čísel:[edit]

V následující tabulce jsou uvedena možná zobrazení formátu čísel pomocí příkazu format. Tento příkaz ovšem skutečnou hodnotu čísla neovlivní, MATLAB bude dále pracovat s jeho nezměněnou hodnotou.


format short 5 číslic
format long 16 číslic
format short e 5 číslic + exponent
format long e 16 číslic + exponent
format short g lepší varianta z short a short e
format long g lepší varianta z long a long e
format hex Hexadecimální výpis
format bank Dvě desetinná místa
format + Pro kladná čísla vrací +, pro záporná -, jinak 0
format rat Racionální přiblížení (aproximace)
format debug Informace o vnitřním uložení

čísla s konečným zobrazením short g