Historie

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
Vzhled laboratoře v letech 1991 až 2009
Přehledové schéma laboratoře z roku 1998
Přehledové schéma laboratoře z roku 2002
Školení vedené Ing. Richardem Šustou, Ph.D.
Současná tvář laboratoře

Laboratoř vznikla v roce 1991 kompletní rekonstrukcí, kterou inicioval prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. a vedl současný správce Ing. Jindřich Fuka. Zároveň ji vybavil prvními modely fyzikálních systémů pro výuku. Na vlastní instalaci darovaného systému a dalším rozvoji laboratoře se dále významně podílel Ing. Richard Šusta, Ph.D.

Galerie: Rekonstrukce laboratoře v roce 2009

Základní sestavu darovala firma Allen-Bradley a jednalo se tyto zařízení:

 • PLC-5/15 s vizualizačním systémem - model Couvající vozíčky,
 • PLC-5/15 se střídavým servosystémem - Inverzní kyvadlo,
 • SLC 500 řídící systém kulička na tyči a používaný jako vzdálené RIO vstupy a výstupy pro PLC s vizualizačním systémem,
 • SLC 500 řídící systémy vodáren,
 • RediPanel, PanelView 1200, 2x číslicový PID regulátor,
 • Klasické sítě RIO s DCM moduly v SLC, DH+ a DH 485.

Postupně se laboratoř vybavovala modely Spojené nádoby, Kulička na tyči, a servomechanismy řízenými analogovými počítači, které byly postupně nahrazovány PC s A/D převodníky. Programovatelné automaty byly přibližně v dvouleté periodě doplňovány.

Významný vývojový skok nastal zavedením nových systému typu ControlLogix (3ks) a moderním sítí ControlNet a DeviceNet se vzdálenými I/O v roce 2000 a obměnou počítačového vybavení laboratoře. To umožnilo řídit i simulované modely v prostředí Matlab přímo z programovatelných automatů přes OPC.

Do laboratoře byly průběžně přidávány nové modely, které je možné řídit pomocí PC, PLC i manuálně.

 • 2004 - Řízení modelu soustruhu - demonstrace analogového motion systému všechny nové laboratorní modely umožňují kromě ručního řízení i automatické přepínání mezi řízením pomocí PC s Matlabem a Simulinkem a řízením z programovatelného automatu.
 • 2004 - Řízení modelu Vznášení s využitím internetu pomocí automatu PLC-5/40E s napojením na Word Wide Web přes RSSql server.
 • 2007 - Model průmyslového systému s rychlými servopohony - řízení soustavy servomotorů pomocí servosystému Kinetix 6000 s nadřazeným automatem ControlLogix 5563. Automat dále řídí model inverzního kyvadla.
 • 2008 - DCS čtyř modelů spojených nádrží - řízení čtyř modelů vodáren se spojenými nádržemi pomocí DCS systému složeného ze šesti samostatných automatů firmy Rockwell
 • 2009 - Řízení modelu rekonstruované vodní elektrárny a modelu servomechanismu pomocí automatu CompactLogix L43
 • 2010 - Řízení motorových modelů pomocí frekvenčních měničů řízení modelu s asynchronním motorem a řízení modelu se servomotorem pomocí frekvenčních měničů PowerFlex 40 a PowerFlex 700S s nadřazeným automatem CompactLogix L32E.

Po celou dobu existence laboratoře spolupracujeme s průmyslem. Kromě Rockwell Automation také SPEL s.r.o., Kolín, ControlTech s.r.o., Kolín, ServisControl s.r.o., Kolín, a Rockwell Automation Services s.r.o., Kolín. V laboratoři se konala školení, v letech 1995 až 2006 v průměru tři ročně, především na automaty PLC-5 a později ControlLogix.

Některá zajímavá a významná školení:

 • 1995 - SLC 500 pro 20 učitelů středních škol - podpora aplikace daru
 • 1998 - školení učitelů vysokých škol z ČLR v Praze
 • 2001 - ControlLogix pro pracovníky Výzkumného střediska Rockwell Automation
 • 2002 - ControlLogix u firmy ATX s.r.o. ve Žďáru na Sázavou
 • 2004 - ControlLogix s našimi automaty v Trnavě pro firmu PSA Slovensko
 • 2005 - ControlLogix s našimi automaty na Žilinské universitě pro firmu KIA

V červnu 2009 začala kompletní rekonstrukce laboratoře, která se v současnosti (květen 2010) blíží do finále. Laboratoř dostala nový nábytek, podlahu, silové i datové rozvody a byla nově vymalována. Aktuálně je laboratoř vybavena patnácti počítači (14 pro studenty + 1 pro učitele) s veškerým potřebným programovým vybavením, čtrnácti laboratorními modely, programovatelnými automaty Allen-Bradley řady Logix a dalším vybavením (viz Vybavení).