Knihovny

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Grafika
Řetězce
LTI
Simulink
Knihovny
Doporučené programy

Standardní knihovny:[edit]

1. Menu[edit]

Po spuštění Simulinku v Matlabu se v levé části obrazovky otevře menu se základními knihovnami. Ve vedlejším sloupci jsou vykresleny bloky, které jsou buď podsložkami nebo funkčními bloky vybrané položky (viz Obr. 1). Menu lze rozbalovat až na nejnižší úroveň (případně dvojklikem na blok znamenající položku menu), kde jednotlivé bloky reprezentují funkční bloky. Tyto bloky lze přetahovat přímo do schématu modelu. Další možnost je kliknutí levým tlačítkem na kteroukoliv položku menu. Zobrazí se nabídka "Open the ... Library" . Kliknutím na tento odkaz se otevře další okno (viz Obr. 2) s bloky popř. seznamem položek podmenu. Dvojklikem na toto podmenu se otevře další okno.

Simulink menu.png

Obr. 1: Základní SIMULINKové menu


2. SIMULINK[edit]

Zde jsou uvedeny veškeré funkční bloku položky SIMULINK, další položky menu zde uvedeny nejsou.

2.1 Menu[edit]

Sim lib.png

Obr. 2: Blokové znázornění položek menu SIMULINKu


2.2 Bloky[edit]

Sim cont.png

Obr. 3: Bloky SIMULINKu: Continuous


Sim disc.png

Obr. 4: Bloky SIMULINKu: Discrete


Sim look.png

Obr. 5: Bloky SIMULINKu: Lookup Tables


Sim math.png

Obr. 6: Bloky SIMULINKu: Math


Sim rout.png

Obr. 7: Bloky SIMULINKu: Signal Routing


Sim attr.png

Obr. 8: Bloky SIMULINKu: Signal Attributes


Sim sink.png

Obr. 9: Bloky SIMULINKu: Sinks


Sim sour.png

Obr. 10: Bloky SIMULINKu: Sources