Operátory

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Příkazová řádka
Operátory
Proměnné a konstanty
Řídicí znaky
Příkazy
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Operátory:[edit]

Mezi základní matematické operátory, které lze užít v matlabu patří:

+ sčítání
- odčítání
* násobení
/ nebo \ dělení
^ mocnina


Rozlišuje se dělení zprava i z leva. Rozdílný výsledek dostaneme při dělení 4/2 a 4\2.

Poznámka
>> 4/2

ans =

    2

>> 4\2

ans =

   0.5000

Pozor u matic má A/B a B\A odlišný význam (blíže v kapitole o maticích)!

Nejvyšší prioritu má mocnina, dále následuje se shodnou prioritou násobení a dělení. Pouze uzávorkování může priority změnit

Dalšími operátory jsou základní operátory doplněné o tečku:

.+ sčítání
.- odčítání
.* násobení
./ nebo .\ dělení
.^ mocnina

Blíže bude jejich funkce vysvětlena v příslušné kapitole matice.