Komplexní čísla

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Čísla, vektory, matice
Formát čísel
Komplexní čísla
Vektory
Matice
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Komplexní čísla:[edit]

V programu MATLAB se imaginární jednotka značí pouze malými písmeny i nebo j. Pokud je proměnná pro imaginární jednotku předefinována, stále lze libovolné číslo označit jako komplexní bez použití operátoru *.

Poznámka
>> i=1;

>> 2*i

ans =

    2

>> 2i

ans =

       0 + 2.0000i

Přehled funkcí pro práci s komplexními čísly:[edit]

abs() Absolutní hodnota
angle() Fázový úhel mezi průvodičem a reálnou osou
unwrap() Změna absolutních skoků ve fázovém úhlu rovnajících se nebo větších než pi

na jejich hodnotu 2*pi (Fí+2*piN).

conj() Číslo komplexně sdružené
real() Reálná část komplexního čísla
imag() Imaginární část komplexního čísla
cplxpair() Setřídí čísla do komplexně konjugovaných párů.
isreal() Výsledek je pravdivý (true) pro čísla bez imaginární části,

v opačném případě vrací nepravdu (false)