Příkazy

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Příkazová řádka
Operátory
Proměnné a konstanty
Řídicí znaky
Příkazy
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Příkazy:[edit]

Na příkazové řádce je k dispozici "hlavní" pracovní prostor. Každá funkce (i námi nadefinovaná) má však svůj vlastní. Ani když pojmenujeme proměnné v těle funkce stejně jako v prostoru odkud je funkce volána, nelze je číst ani přepisovat. Funkce tedy nepřejímá pracovní prostor ze kterého je volána. Vstup funkce provádíme přes její parametry, výstup přes návratovou hodnotou. Pokud je opravdu třeba, aby funkce četla a upravovala hodnoty nějakého pracovního prostoru, je třeba před jejím voláním definovat proměnné k tomu určené jako global. Pak je ale třeba mazat je příkazem clear global "promena", jinak jsou vymazány pouze z daného lokálního workspace a na globální úrovni zůstanou.


who Výpis proměnných.
whos Výpis proměnných včetně detailního popisu ve workspace.
exist proměnná zjistí, zda daná proměnná existuje.
clear Smaže všechny proměnné z workspace, funkce zůstávají.
clear proměnná Maže zadanou proměnnou. Více proměnných oddělujte mezerou.
clear global Smaže všechny globální proměnné.
clear global proměnná Smaže zadanou globální proměnnou.
clear all Smaže celý pracovní prostor (proměnné (i globální) a funkce ).


Práce se soubory:[edit]

pwd, cd Vypíše aktuální adresář.
cd kam Přepne aktuální adresář.
ls nebo dir výpis obsahu (aktuálního) adresáře.
what výpis obsahu (aktuálního) adresáře - pouze soubory MATLABu
(M-fily, MAT-fily a MEX-fily).
type soubor vypíše obsah daného souboru.
open soubor Otevře soubor. Podle typu souboru volá odpovídající
funkci pro otevření daného typu souboru.
save soubor uloží všechny proměnné pracovního prostoru do souboru.
delete soubor smaže soubor z disku.
[TAB->] "globing"; klávesa TAB inteligentně doplňuje příkazový řádek,
a to jak názvy funkcí a příkazů tak cestu při práci se soubory.
Je li pouze jedna možnost doplní ihned, je-li možností více,
při druhém stisknutí vypíše možnosti.


Nápověda[edit]

help fce textová nápověda (vypíše se do command window)
helpwin fce nápověda se zobrazí v samostatném okně
doc fce kompletní dokumentace dané funkce