Řetězce

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Řetězce:[edit]

Znalost práce s řetězci je třeba jen při psaní skriptů mající nějaký interaktivní vstup a výstup při provádění nějakého výpočtu. Proto bude zmíněna jen okrajově. Podrobnosti uživatel nalezne v dokumentaci.

Řetězec ohraničujeme z obou stran apostrofy:

>> r = 'Text'

r = 'Text'

Převodní funkce:[edit]

abs(r) Převádí řetězec na pole ASCII čísel
char(x) Převede pole ASCII čísel na řetězec
int2str(int)
num2str()
Převádí číslo na řetězec
str2num(r)
str2double(r)
Převádí řetězec na číslo (pomocí eval( ))

Vyhledávací funkce:[edit]

strmatch(ar) Vyhledávání v poli řetězců
strfind(r) Vyhledávání v jednom řetězci

Výpis řetězců:[edit]

char(r1,r2,..)
strvcat(r1,r2,..)
strcat(r1,r2,..)
Všechny funkce vypisují řetězce,
liší se jen způsob výpisu
sprintf() Použití a parametry obdobné jako
u stejnojmenné funkce v jazyce C

Spouštění řetězců:[edit]

eval(r) Řetězec r je vykonán jako příkaz Matlabu