Klíčová slova

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Grafika
Řetězce
LTI
Skripty a funkce
Klíčová slova
Doporučené programy

Některé užitečné příkazy[edit]

Zde jsou uvedeny některé funkce a příkazy vhodné pro tvorbu m-filu.

end Ukončuje FOR, WHILE, SWITCH, TRY a IF cykly.
break Ukončí vykonávání FOR a WHILE cyklů.
return Násilně ukončí funkci nebo skript.
rand Náhodě vygeneruje číslo v rozsahu (0;1).
round Zaokrouhlí číslo na celé číslo.
clc Vymaže obrazovku.
disp Vypíše požadovanou proměnnou nebo posloupnost znaků na obrazovku.
num2str Převede číslo na textový řetězec.
str2num Převede textový řetězec na číslo.
strcat Spojí stringy dohromady.

Podmínkový IF cyklus[edit]

if Uvedené příkazy se vykonejí pouze, pokud je splněna podmínka v příkazu IF.
else Uvedené příkazy se vykonejí pouze, pokud není splněna podmínka v příkazu IF.
elseif Uvedené příkazy se vykonají pouze, pokud není splněna podnínka v příkazu IF a zároveň je splněna podmínka v příkazu ELSEIF.

FOR cyklus[edit]

for Opakuje vykonávání prikazů, kolikrat je pozadovano.


WHILE cyklus[edit]

while Opakuje vykonavaní prikazů, dokud neni splněna uvedená podmínka.


Podmínkový CASE cyklus[edit]

switch Rozhoduje mezi různými případy na základě podmínky.
case Za jakých podmínek se mají uvedené příkazy vykonat.
otherwise Pokud žádný případ (CASE) neodpovídá podmínce v SWITCH, vykonají se zde uvedené příkazy.