Řídicí znaky

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Příkazová řádka
Operátory
Proměnné a konstanty
Řídicí znaky
Příkazy
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Řídicí znaky:[edit]

Porovnání:[edit]

Pro porovnávání slouží v MATLABu šest relačních operátorů.

V případě matic MATLAB porovnává dvojice odpovídajících prvků dle indexu řádku a sloupce v matici. Ve výsledku dostaneme matici jedniček a nul, kde jednička znamená vyhovění podmínce, nula nevyhovění podmínce.

== Je rovno.
~= Není rovno.
< Menší než.
> Větší než.
<= Menší nebo rovno.
=> Větší nebo rovno.

Další značení:[edit]

. Desetinná tečka nebo oddělovač proměnných ve struktuře.
, Odděluje od sebe parametry funkce nebo jednotlivé příkazy.
; Zamezí výpisu zadaného příkazu nebo funkce.
: Slouží k indexaci v poli nebo matici.
% Vše za ním je komentář.
... Rozdělení dlouhého řádku.
! Spouštění příkazů operačního systému.
[] Ohraničují obsah definovaného pole nebo matice.
{} Ohraničují obsah definované buňky.
() Ohraničují parametry funkce nebo indexy matic a vektorů.
' Transpozice matice nebo ohraničení textové proměnné - řetězce.