Skripty a funkce

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Tvorba skriptů a funkcí[edit]

Skripty a funkce se vytvářejí v textovém podobě (ACSII). Soucástí MATLABu verze 5 a vyšší je vlastní editor/debbuger. Ten se spustí v menu FILE položkou NEW a M-FILE nebo napsáním příkazu edit na příkazovou řádku. Na prvních řádcích (u funkce až pod hlavičkou) se obvykle píše stručný popis (komentář) - co skript nebo funkce dělá a jaké má parametry. Tyto informační řádky musí začínat znakem %. Text na těchto řádkách se také vypíše, napíšete-li help jméno_funkce. Znak % je možné použít kdekoliv a označuje komentář, od tohoto znaku do konce řádku se text při provádění ignoruje.

1. Skript[edit]

Skript je posloupnost příkazů zapsaná do souboru s příponou .m. Napíšeme-li jméno tohoto souboru (bez přípony) do příkazové řádky MATLABu, jsou jednotlivé příkazy postupně vykonávány, jako bychom je psali z klávesnice. Proměnné, které byly před spuštěním skriptu definovány, lze ve skriptu použít. Nově vytvořené proměnné v rámci provádění skriptu po jeho skončení zůstanou zachovány.

2. Funkce[edit]

Funkce jsou podstatně efektivnější nástoj k řešení problémů než skripty. Např. toolboxy (rozšíření MATLABu pro řešení určitého okruhu problémů) jsou většinou psané ve formě uživatelských m-funkcí. Od skriptu se liší prvním řádkem, který obsahuje hlavičku funkce, ta má tvar:

function [out1, out2, ...]=jmeno_funkce(inp1, inp2)

kde out znamená výstup a inp vstup. Tato hlavička zajišťuje penos dat do a z funkce. Proměnné vytvořené uvnitř funkce jsou lokální, tj. po skončení posledního příkazu zase zaniknou a nemají nic společného s proměnnými v pracovním prostoru MATLABu. Má to tu výhodu, že nemusíme přemýšlet nad názvu proměnných ve funkce, resp. v pracovním prostoru, abychom náhodou nesmazali některé důležité proměnné se stejným názvem. Jediné spojení směrem dovnitř a ven z funkce je tedy zajištěno pouze vstupnímy a výstupnímy parametry.

2.1 Primární a lokální funkce[edit]

Do jednoho souboru je možné umístit více funkcí. Tyto funkce jsou pak lokální vzhledem k souboru a nelze je zvenku vidět. První funkce v souboru je tzv. primární a pouze tato je přístupná vzenčí.