Proměnné a konstanty

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Příkazová řádka
Operátory
Proměnné a konstanty
Řídicí znaky
Příkazy
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Proměnné a konstanty:[edit]

Dejte velký pozor na pojmenování vlastní proměných, protože v MATLABu existují vlastní speciální proměnné a konstanty, které lze snadno přepsat. Nápravu lze sjednat zadáním příkazu clear a smazáním proměnné.

ans výsledek posledního výpočtu. Následující výpočet jej přepíše.
pi Ludolfovo číslo
i nebo j imaginární jednotka (sqrt(-1))
NaN (nan) Not a Number (0/0) a jiné nevyjádřitelné výrazy
Inf (inf) nekonečno
beep zvuk
eps Nejmenší číslo, které je možné použít.
flops počet operací v pohyblivé řádové čárce od spuštění MATLABu

Název proměnné musí vždy začínat písmenem, dál mohou následovat číslice nebo podtržítko. MATLAB rozlišuje malá a velká písmena, proto proměnná Pocet1 není to samé co pocet1.