Diplomové práce 2010

Z DCEwiki
Přejít na: navigace, hledání
Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
374 Boček Karel Vývoj zařízení Profinet IO Device Profinet IO Device development Dp_374_cz Dp_374_en
375 Černý Jan Integrace leteckého simulátoru do HIL simulátoru Integration of the flight simulator into HIL simulator Dp_375_cz Dp_375_en
376 Dibelka Lukáš Testování studentských úloh na automaty Testing of student's works on finite machines Dp_376_cz Dp_376_en
377 Elbl Marek Simulace a rozvrhování výrobních procesů Simulation and scheduling of production processes Dp_377_cz Dp_377_en
378 Kubias Jiří Hardware robota pro soutěž Eurobot Robot hardware for Eurobot competition Dp_378_cz Dp_378_en
379 Navrátil Vojtěch Modelování dopravních systémů s využitím petriho sítí Transport systems modelling using Petri nets Dp_379_cz Dp_379_en
380 Novák Tomáš Využití optického rozpoznávání pro řízení robota v rámci automatizace testů v automobilovém průmyslu Optical Recognition System For Car Industry Automated Testing Dp_380_cz Dp_380_en
381 Pavlišta Dan 3D videosensor 3D Videosensor Dp_381_cz Dp_381_en
382 Petera Martin Implementace driveru LinCAN pro PowerPC a porovnání se systémem Socket CAN Implementation of the LinCAN Driver for the PowerPC Platform and LinCAN-SocketCAN Evaluation Dp_382_cz Dp_382_en
383 Smítka Ondřej Podpora External Modu v mikrokontroleréch External Mode Support in Microcontrolers Dp_383_cz Dp_383_en
384 Smola Michal Rozvrhování výrobních procesů s blokovacími operacemi Scheduling of manufactoring processes with blocking operations Dp_384_cz Dp_384_en
385 Varga Rostislav Inteligentní řízení budovy Intelligent building control Dp_385_cz Dp_385_en
386 Vítek Michal Monitorovací a řídicí systém pro projekt TOTEM Monitoring and control system for the TOTEM project Dp_386_cz Dp_386_en
387 Baier Bohumír Couvání auta s přívěsem Back a Car with Trailer Dp_387_cz Dp_387_en
388 Baláš Jan Informační systém pro správu a analýzu lékařských dat Information system for management and analysis of medical data Dp_388_cz Dp_388_en
389 Beneš Pavel ITEM,TinyOS modul pro senzorové sítě - Testování aplikace ITEM, TinyOS module for sensor networks – Testing and application Dp_389_cz Dp_389_en
390 Dvořáček Jan Automatizovaný systém pro měření blízkého elektromagnetického pole Near-Field Automatic Measurement System Dp_390_cz Dp_390_en
391 Dvořák Vladimír Modelování a řízení systémů pro redukci NOx a pevnýchčástic dieselových spalovacích motorů Modeling and Control of Aftertreatment

Systems for Diesel Combustion Engines

Dp_391_cz Dp_391_en
392 Elkner Pavel Řízení motorů pomocí frekvenčních měničů Motor control using frequency AC drive Dp_392_cz Dp_392_en
393 Fiala Jan Návrh řídicí jednotky pro elektrokolo Control unit drive for electric bike Dp_393_cz Dp_393_en
394 Filip Eduard Řízení inteligentního domu Control of intelligent house Dp_394_cz Dp_394_en
395 Guba Pavel Řízení a vizualizace modelu vznášení Control and Monitoring the Model of Elevation Dp_395_cz Dp_395_en
396 Hovorka Zdeněk Systém měření klidových proudů ve vozidlech System for measurement of quiescent current in cars Dp_396_cz Dp_396_en
397 Hrouda Michal Připojení rychlé sériové sběrnice k procesoru PowerPC Connection of fast serial communication bus to PowerPC processor Dp_397_cz Dp_397_en
398 Jonáš Karel Řízení laboratorního modelu se spojenými servomotory Control of Laboratory Model with Coupled Servomotors Dp_398_cz Dp_398_en
399 Kořínek František Analyzátor sběrnice CAN pro nákladní automobily CAN bus analyzer for trucks Dp_399_cz Dp_399_en
400 Kovář Jan Elektronická řídicí jednotka hydraulického akčního členu Electronic Control Unit of Hydraulic Actuator Dp_400_cz Dp_400_en
401 Krejza Pavel Demonstrátor automatizace budov The demonstrator of building automation Dp_401_cz Dp_401_en
402 Libosvár Jan Rekonstrukce řezů objekty z ultrazvukových fázových polí Object reconstruction for ultrasonic phased array Dp_402_cz Dp_402_en
403 Mik Petr Návrh adaptivních PID regulátorů Design of adaptive PID controllers Dp_403_cz Dp_403_en
404 Nanky Peter Řídicí systém vybraných částí cementárny Control system for selected parts of cement factory Dp_404_cz Dp_404_en
405 Novák Petr Algoritmy řízení environmentálních veličin pasivního domu Control algorithms for environmental parameters of passive houses Dp_405_cz Dp_405_en
406 Procházka Petr Ladění regulátorů v pokročilých strategiích řízení Advanced regulatory control strategy tuning Dp_406_cz Dp_406_en
407 Ptáček Libor Identifikace modelu spalovacího motoru Combustion Engine Model Identification Dp_407_cz Dp_407_en
408 Setíkovská Blanka Cloud Computing Cloud Computing Dp_408_cz Dp_408_en
409 Šíba Jan Planární nekontaktní manipulátor na principu magnetické levitace Planar Noncontact Manipulation Using Magnetic Levitation Dp_409_cz Dp_409_en
410 Šiška Matěj Virtuální řízená soustava diskrétního nebo hybridního typu se systémy PLC a SCADA Virtual Discrete or Hybrid Controlled Plant with systems PLC or SCADA Dp_410_cz Dp_410_en
411 Švarc Pavel Modelování a řízení kvality vody ve vodárenské síti Modeling and control of water quality in a water distribution network Dp_411_cz Dp_411_en
412 Vosecký Michal Konstrukce a realizace řídicí jednotky malého proudového motoru Design and Constuction of a tiny Jet Engine Control Unit Dp_412_cz Dp_412_en
413 Zeman Ondřej Robor HERO Robot HERO Dp_413_cz Dp_413_en