Diplomové práce 2008

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Seznam diplomových prací pro rok 2008

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
256 Kolář Josef Omezené aktivní tlumení pérování automobilu Bounded active damping of automobile suspension Dp_256_cz Dp_256_en
257 Auersvald Martin Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou Wireless sensor network for monitoring of a patients with Parkinson's disease Dp_257_cz Dp_257_en
258 Benda Jan CANOpen komunikace pro mobilního robota CANOpen Communication for a Mobile Robot Dp_258_cz Dp_258_en
259 Brabec Jan Řízení pece pro vytvrzování optických konektorů Control of hardening oven for the optical fibre connector Dp_259_cz Dp_259_en
260 Bysterský Tomáš Podpora hardware periferií při generování kódu ze Simulinku Support of hardware peripherals during code generation in Simulink Dp_260_cz Dp_260_en
261 Doležal Jan Návrh vícevrstvého řídícího systému pro automatizaci budovy Design of Smart home Multi-layer Control system Dp_261_cz Dp_261_en
262 Grudinin Iľja Řízení rychlých servopohonů Control of high-speed servo-drive Dp_262_cz Dp_262_en
263 Frauenberg Hynek Výukový model solárního vytápění Educational Model of Solar Heating Dp_263_cz Dp_263_en
264 Gajdoš Miloš Monitorování a podpora komunikačních protokolů na sběrnici CAN CAN bus communication protocol support and monitoring Dp_264_cz Dp_264_en
265 Haniš Tomáš Stabilizovaná platforma pro UAV prostředky: zpracování signálů z inerciálních čidel Stabilized UAV Platform: Sensors and Measurements, State Estimation and Filtering Dp_265_cz Dp_265_en
266 Hanzlík Jiří Distribuovaný řídicí systém s automaty Rockwell Automation Distributed sontrol system with Rockwell Automation controllers Dp_266_cz Dp_266_en
267 Mezera Pavel Vývoj zařízení Profinet IO Profinet IO Device Development Dp_267_cz Dp_267_en
268 Chuman Jiří Aplikace moderních metod řízení na modelu Vodárna TQ Aplication of Modern Control Theory on Couple of Tanks TQ Dp_268_cz Dp_268_en
269 Jelínek Pavel Podpora simulace s hardware ve smyčce Support for a simulation with hardware-in-the-loop Dp_269_cz Dp_269_en
270 Kovalčík Peter Heuristické Algoritmy pre Plánovanie Projektov Heuristic Algorithms for Project Scheduling Dp_270_cz Dp_270_en
271 Lanský Lukáš Modelování a návrh řízení vznětového automobilového motoru Diesel engine modelling and control Dp_271_cz Dp_271_en
272 Martinský Jan Vzdálené rozvrhování úloh s využitím Scheduling toolbox pro Matlab Remote scheduling in Scheduling toolbox for Matlab Dp_272_cz Dp_272_en
273 Müller Miroslav Vzducholoď – orientace v prostoru Airship - Space orientation Dp_273_cz Dp_273_en
274 Řehoř Jiří Explicitní řešení úlohy prediktivní regulace Explicit Solution of the Model Predictive Control Dp_274_cz Dp_274_en
275 Anderle Milan Systém pro podporu řízení piezoelektrických motorů System for Positioning Stages with Piezoelectric Actuators Dp_275_cz Dp_275_en
276 Bartl Tomáš Dálkové ovládání a dohled pomocí GSM II. GSM Remote Control and Monitoring System Dp_276_cz Dp_276_en
277 Blažek Jan Procesní hygrometr Process Hygrometer Dp_277_cz Dp_277_en
278 Čapek Roman Rozvrhování a vizualizace výrobních procesů Scheduling and Visualization of Manufacturing Processes Dp_278_cz Dp_278_en
279 Čarek Lukáš Řídicí systém pro regulaci teploty Temperature Control System
280 Doskočil Eduard Zařízení pro inerciální navigaci Device for Inertial Navigation Dp_280_cz Dp_280_en
281 Dvořák Michal Návrh a realizace řídicí elektroniky pro model letadla Design and Implementation of Control Electronics for Model Aircraft Dp_281_cz Dp_281_en
282 Filas Petr Optimalizace výkonových rezerv pro řízení rovnováhy v přenosové síti Optimization of Power Reserves Used for Balance Control in the Trasmission System Dp_282_cz Dp_282_en
283 Hegr Zbyněk Inverzní rotační kyvadlo Inverted Rotation Pendulum Dp_283_cz Dp_283_en
284 Heinrich Petr Experimentální létající stroj – základní řízení Experimental Flying Engine - Basic Control Dp_284_cz Dp_284_en
285 Horný Petr Optimalizace rozřezání desky Plate Cutting Optimization Dp_285_cz Dp_285_en
287 Kautský Aleš Klient analyzátoru protokolu Profibus DP Client for Profibus DP Protocol Analyser Dp_287_cz Dp_287_en
288 Kováčik Lukáš Bezdrátové dálkové ovládání CNC řídicích systémů Wireless Remote Control for CNC Control Systems Dp_288_cz Dp_288_en
289 Kozojed Aleš Řízení technologického procesu kopolymeračního reaktoru Control of Technological Process in Copolymerization Reactor Dp_289_cz Dp_289_en
290 Krajl Miloslav Řízení technologického procesu Claussovy jednotky – napájení kondenzátoru síry Control of Technological Process in Clauss Recovery Unit -Feeding of the Sulfur Condensing Drum Dp_290_cz Dp_290_en
291 Lehký Jan Archiv experimentů Experiments Repository Dp_291_cz Dp_291_en
292 Mareček Jan Experimentální létající stroj – orientace v prostoru Experimental Flying Engine - Space Orientation Dp_292_cz Dp_292_en
293 Mikoška Ivo Realizace modelu betonárny Realisation of a Concrete-Factory Model Dp_293_cz Dp_293_en
294 Mrázik Josef Nástroj pro plánování plnění kontejnerů Tool for Planning of Containers Packing Dp_294_cz Dp_294_en
295 Novák Pavel Návrh a implementace SW pro výpočet a návrh energeticky úsporných opatření v budovách Design and Implementation of SW System for Calculation and Design of Energy Saving Acquisition in Buildings Dp_295_cz Dp_295_en
296 Nývlt Ondřej Automatický návrh řízení pro domovní automatizaci Automatic Programm Generation for Home Automation Dp_296_cz Dp_296_en
297 Peca Marek Kráčející robot Biped Robot Dp_297_cz Dp_297_en
298 Pešek Tomáš Řízení tunelového pasteru Control of the Tunnel Pasteurizer Dp_298_cz Dp_298_en
299 Richtr Jiří Číslicový systém pro řízení piezoelektrických motorů Digital System for Positioning Stages with Piezoelectric Actuators Dp_299_cz Dp_299_en
300 Růžička Ladislav Výukový model „řízení polohy čtecí hlavy pevného disku“ Laboratory Model "Position Control for Hard Disk Drive" Dp_300_cz Dp_300_en
301 Řezáč Martin Návrh řízení pro systém stabilizace optické osy kamerového systému pro bezpilotní letoun Line-of-Sight Stabilization System for an Airborne Camera System Dp_301_cz Dp_301_en
302 Samek Martin Server analyzátoru protokolu Profibus DP Server for Profibus DP Protocol Analyser Dp_302_cz Dp_302_en
303 Spálenka Karel Numerické algoritmy pro MPC s proměnnými parametry Numerical Methods for Gain-Scheduled MPC
304 Šimovič Tomáš Optimální plánování provozu kogeneračního systému Optimal Production Planning of a Cogeneration System Dp_304_cz
305 Vach Radomír Algoritmy inerciální navigace pro aplikace v biomedicíně Inertial Navigation Algorithms for Biomedical Applications Dp_305_cz
306 Žoha Jaroslav Elektronická stabilizace optické osy kamerového systému pro bezpilotní letoun Electronic Line-of-Sight Stabilization for an Airborne Camera System Dp_306_cz Dp_306_en
307 Affonseca Antonio Estimation of Angular Positions of a UA V from Inertial Measurements Dp_307_en
308 Giacomelli Martín Oscar Fault Detection on an Aircraft and Development of a Contingency Control Strategy Dp_308_en
309 Jiménez Misael Eduardo Bejarano Spatially distributed control for surface deformation
310 Nucera Alexander Quaternion error estimation for SUSAT-1 Dp_310_en
311 Pandele Constantin Alexandru Sorption Processes in Space and Control System for Sorption Process
312 Rapson Christopher Spatially Distributed Control Dp_312_en
313 Hoč Michal Helikoptéra ve virtuálním prostoru Helicopter in virtual space Dp_313_en