Dp 287 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Klient analyzátoru protokolu Profibus DP[edit]

Autor: Aleš Kautský

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

V mojí diplomové práci se zabývám implementací klientské aplikace pro analyzátor prùmyslové sbìrnice Profbus DP. Analyzátor je založen na architektuøe klient - server. Komunikace mezi klientem a serverem probíhá po síti typu Ethernet. Server a ovladače k převodníkové kartì s RS-485 rozhraním jsou realizovány v paralelnì probíhajících diplomov ých pracích mých kolegù. Klientskou aplikaci vyvíjím na platformì .NET Framework 2.0 pro operaèní systémy Windows 2000/XP. Grafcké rozhraní programu vytvářím s ohledem na přehlednost vizualizace dat. Pro snazžší analýzu DP rámcù je v programu k dispozici funkce pro filtraci a interpretaci zobrazovaných rámcù. V programu umožňuji načítání data ze serveru a jejich následné uložení na lokální disk. Uložená data lze opětovně načíst a zobrazit. Pro komunikaci se serverem slouží aplikační protokol založený na XML.

Dp 2008 kautsky ales.pdf