Bakalářské práce 2016

Z DCEwiki
Přejít na: navigace, hledání

Seznam bakalářských prací pro rok 2016

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
455 Falta Daniel Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení Android OS based application for a remote control of home automation and security systems Bp_455_cz Bp_455_en Posudky
456 Holý Jan Rozšíření programu OpenChrom o integrované řízení sběru dat Online data acquisition support for OpenChrom analytical software Bp_456_cz Bp_456_en Posudky
457 Hývl David Simulátor MIPS procesoru MIPS processor simulator Bp_457_cz Bp_457_en Posudky
458 Al Reyahi Karim Systém automatického zavlažování pokojových květin Automatic irrigation of houseplants Bp_458_cz Bp_458_en Posudky
459 Bartoš Petr Návrh algoritmů pro řízení vzduchotechnických jednotek Design of air handling units control algorithms Bp_459_cz Bp_459_en Posudky
460 Baryshnikov Maxim Jailhouse hypervisor Jailhouse hypervisor Bp_460_cz Bp_460_en Posudky
461 Bauer Jiří Využití robota Lego Mindstorms - návrh a realizace speciálních projektů Usage of the Lego Mindstorms Robot 2 - Design and realization of the special projects Bp_461_cz Bp_461_en Posudky
462 Cabicar Jan Rekonstrukce 3D modelu prostředí helikoptérou 3D model reconstruction of environments using helicopter Bp_462_cz Bp_462_en Posudky
463 Coroli Iurie Budící jednotka pro feromagnetickou sondu Excitation unit for orthogonal fluxgate with dc bias flipping Bp_463_cz Bp_463_en Posudky
464 Dastych Lukáš Propojení senzoru Kinect na průmyslového robota Connection of a Kinect sensor and an industrial robot Bp_464_cz Bp_464_en Posudky
465 Efremov Denis Virtuální senzor směšovacího poměru vzduchu Virtual sensor of mixing ratio of air Bp_465_cz Bp_465_en Posudky
466 Elis Pavel Řízení topologie bezdrátových adhoc sítí s využitím bezpilotních prostředků Mobile ad-hoc network topology control using UAVs Bp_466_cz Bp_466_en Posudky
467 Froněk Tomáš Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky Design of a physical model with modern control devices Bp_467_cz Bp_467_en Posudky
468 Hriadel David Systém pro automatické sledování a natáčení letadel využívající ADS-B System for automatic aircraft observation and recording based on ADS-B Bp_468_cz Bp_468_en Posudky
469 Kabelka Vojtěch Topologický průzkum prostředí a on-line klasifikace terénu pro šestinohý kráčející robot Topological Exploration and On-line Terrain Classification for Hexapod Walking Robot Bp_469_cz Bp_469_en Posudky
470 Kalousek Jiří Software pro sběr a zpracování dat z mnoha-kanálového scintilačního detektoru Software tool for data acquisition and processing for the multi-channel scintillation detector Bp_470_cz Bp_470_en Posudky
471 Král Pavel Řízení trajektorie pohybu průmyslového robota Trajectory control of an industrial robot Bp_471_cz Bp_471_en Posudky
472 Kumpánová Kristýna Vizualizace EEG dat Visualization of EEG data Bp_472_cz Bp_472_en Posudky
473 Kumpošt Vojtěch Využití cyklických alternujících vzorců při analýze PSG záznamů Utilization of Cyclic Alternating Patterns in Processing of PSG Recordings Bp_473_cz Bp_473_en Posudky
474 Nekovář František Návrh řízení experimentu pro magnetickou levitaci pomocí mikrokontroléru Control design for a magnetic levitation experiment using a microcontroller Bp_474_cz Bp_474_en Posudky
475 Novák Ondřej Řízení pohonů v FPGA Motor control in FPGA Bp_475_cz Bp_475_en Posudky
476 Novotný Václav Řízení systému vodní kaskády Water Cascade Control Bp_476_cz Bp_476_en Posudky
477 Procházka Martin Predikce krátkovlnného slunečního záření pro malé fotovoltaické systémy Forecast of shortwave radiation flux for small solar systems Bp_477_cz Bp_477_en Posudky
478 Průcha Martin Navigace v budovách Navigation in buildings Bp_478_cz Bp_478_en Posudky
479 Předota Jan Detekce překážek pomocí LiDARu a předcházení kolizním situacím LiDAR based obstacle detection and collision avoidance in outdoor environment Bp_479_cz Bp_479_en Posudky
480 Svoboda Adam Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA MIPS processor simulator Bp_480_cz Bp_480_en Posudky
481 Trafina Tomáš Konstrukce 3D mračen bodů použitím technologie LiDAR Construction of 3D Point Clouds Using LiDAR Bp_481_cz Bp_481_en Posudky
482 Tran Anh Duc Model vytápění budovy Data based model of building heating Bp_482_cz Bp_482_en Posudky
483 Tůmová Zuzana Přesná lokalizace malých bezpilotních prostředků s využitím GNSS Precise GNSS localization of small UAV Bp_483_cz Bp_483_en Posudky
484 Valášek Jiří Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky Head Orientation Estimation Using Inertial Measurement Unit Bp_484_cz Bp_484_en Posudky
485 Veselka Michal Implementace rozhraní mezi nástrojem TaSysTest a softwarem EXAM TaSysTest and EXAM software interface implementation Bp_485_cz Bp_485_en Posudky
486 Gola Daniel Simulace aerodynamického chování silničního tunelu Simulation of aerodynamic behaviour of road tunnel Bp_486_cz Bp_486_en Posudky