Bp 484 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky[edit]

Autor: Valášek Jiří

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Potřeba určování orientace hlavy vzrůstá s použitím brýlí rozšířené reality a zařízeními virtuální reality. Zvolený postup využívá v zařízeních již vestavěné senzory. Inerciální měřící jednotka o devíti stupních volnosti zahrnující 3D gyroskop, 3D akcelerometr a 3D magnetometr je nástrojem, které bych rád otestoval, abych stanovil jeho vhodnost pro dosažení daného cíle. Cílem je sledovat natočení hlavy v závislosti na čase a poté demonstrovat zjištěné výsledky. Demonstrace využívá kamery a rozšiřuje zaznamenané video o symbol určující směr v prostoru.Bp 2016 valasek jiri.pdf
P 2016 valasek jiri.pdf