Bp 462 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Rekonstrukce 3D modelu prostředí helikoptérou[edit]

Autor: Cabicar Jan

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Práce se zabývá algoritmem pro tvorbu 3D modelů prostředí. Hlavním zaměřením této práce je použití již existujících algoritmů pro mapování a jejich aplikaci pro stereokameru. Použitý algoritmus je založený na sledování význačných prvků v pořízených snímcích pomocí KLT trackeru. K výpočtu transformace mezi jednotlivými snímky využívá algoritmus RANSAC a Hornovu metodu. Pro implementaci algoritmu byla použita knihovna Mobile Robotic Programming Toolkit. Dále se práce věnuje i konstrukci mobilní platformy pro vykonávání experimentů.Bp 2016 cabicar jan.pdf
P 2016 cabicar jan.pdf