Bakalářské práce 2011

Z DCEwiki
Přejít na: navigace, hledání

Seznam bakalářských prací pro rok 2011

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
326 Dundálek Jakub Systém pro monitorování průmyslových strojů Industrial machines monitoring system Bp_326_cz Bp_326_en
327 Janoušek Erik Návrh elektronické časomíry pro předmět A3B99RO Roboti Design of electronic timing for subject A3B99RO Robots Bp_327_cz Bp_327_en
328 Kment Jan Algoritmy a PLC programy pro inteligentní domy PLC programs and algorithms for smart homes Bp_328_cz Bp_328_en
329 Koudela Lukáš Studium expozice modelových organismů Candida albicans a Deinococus radiodurants korónovému výboji Corona discharge exposure of model organisms Candida albicans and Deinococcus radiodurans study Bp_329_cz Bp_329_en
330 Penc Ondřej Řízení modelu automobilu po autodráze Control of toy car model on freeway Bp_330_cz Bp_330_en
331 Zrůst Vladimír Využití programovatelných automatů SIMATIC S7-200 a logického modulu LOGO! Usage of the programmable devices SIMATIC S7-200 and logical module LOGO! Bp_331_cz Bp_331_en
332 Adámek Petr Klasické i moderní řízení spínaných měničů Classical and modern control for switching power converters Bp_332_cz Bp_332_en
333 Bundil Lukáš Webová podpora výuky v laboratoři Allen-Bradley Web support of training in the Allen-Bradley Laboratory Bp_333_cz Bp_333_en
334 Burian Vladimír Využití programovatelného pole pro řízení bezkartáčových motorů Control of brush-less DC motors with use of FPGA device Bp_334_cz Bp_334_en
335 Fremunt Ondřej Automatizovaná aktualizace struktury a dat relační databáze dle doménového modelu podnikové aplikace Automated update of relational database structure and data according to domain model of an enterprise application Bp_335_cz Bp_335_en
336 Kletečka Tomáš Sběr a sledování provozních dat Monitoring of process data Bp_336_cz Bp_336_en
337 Kohout Jan Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích Modeling and simulations of motion of particle ensembles in force fields Bp_337_cz Bp_337_en
338 Meloun Martin Zprovoznění OS Linux na mikrokontroléru ColdFire MCF5484 MCF5484LITE Linux Kernel 2.6.37 Port Bp_338_cz Bp_338_en
339 Mrva Jakub Využití robota LEGO MINDSTORMS – návrh soutěžních úloh Usage of LEGO Mindstorms robots as an education tool - design of competitive tasks Bp_339_cz Bp_339_en
340 Müller Josef Optimální rozvrhování výroby buničiny Optimal scheduling of pulp production Bp_340_cz Bp_340_en
342 Otta Pavel Rychlé numerické metody pro prediktivní řízení Fast Numerical Methods for Model Predictive Control Bp_342_cz Bp_342_en
343 Peldřimovský Jan Rozvrhování pohybu dopravníku v galvanické lince Hoist movements scheduling in electroplating line Bp_343_cz Bp_343_en
344 Pistulka Jan Projekt zabezpečovacího systému rodinného domu Project of a security system for a family house Bp_344_cz Bp_344_en
345 Šiler Antonín Návrh a realizace zařízení pro odpájení SMT součástky z desky plošného spoje Design and Construction Device for Unsoldering SMT Component from Printed Circuit Board Bp_345_cz Bp_345_en
346 Šilhavík Petr Vizualizace stavových automatů pro řízení robotů Vizualization of finite state machines for robotic applications Bp_346_cz Bp_346_en
347 Šolc Adam Využití robotů LEGO MINDSTORMS – návrh soutěžní úlohy (robotický fotbal) Usage of the Lego Mindstorms Robots - design of the competition task (robots soccer) Bp_347_cz Bp_347_en
348 Štěpánek Martin Základní úlohy s Altera DE2 The basic tasks with Altera DE2 Bp_348_cz Bp_348_en
349 Tesař Jakub Projekt na vylepšení zabezpečovacího systému rodinných domů Project development for improvement of the alarm system of the one-family houses Bp_349_cz Bp_349_en
350 Vykouk Michal Porovnání modulačních metod ZePoC a optimální PWM The comparisom of methods ZePoC and optimal PWM Bp_350_cz Bp_350_en