Bp 340 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Optimální rozvrhování výroby buničiny[edit]

Autor: Josef Müller


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


340 fig.gif


Tato práce se zabývá problémem optimálního rozvrhování výrobního procesu ve firmě na výrobu buničiny. Cílem práce bylo navrhnout a na modelu otestovat optimální algoritmus rozvrhování provozu mlýnů na lince. Algoritmus by měl minimalizovat náklady na elektřinu potřebnou k mletí. V úvodu práce je popsána výrobní linka a její zjednodušený model. Bylo nalezeno několik vlastních, suboptimálních, algoritmů řešících daný problém. Mimo to bylo hledáno řešení za pomoci metody MILP, Mixed Integer Linear Programming, bez poskytnutého počátečního řešení a s ním. V závěru je porovnáváno řešení pro různé výrobní požadavky, měnila se perioda vzorkování, počáteční řešení předávané solveru a cena elektřiny. Byly zaznamenány rozdíly a finanční úspora metody matematické optimalizace vůči suboptimálnímu řešení.


Bp 2011 muller josef.pdf