Bp 339 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Využití robotů LEGO Mindstorms při výuce - návrh soutěžních úloh[edit]

Autor: Jakub Mrva


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF

339 fig.jpg


Tato práce pojednává o možnostech využití robotů LEGO Mindstorms při výuce. Zabývá se současným stavem, softwarovými a hardwarovými možnostmi stavebnice. Dále je součástí práce návrh dvou nových soutěžních úloh, včetně jejich řešení a specifikace pravidel. Závěrečná část této práce je věnována webovým stránkám k navrženým úlohám.


Bp 2011 mrva jakub.pdf