Diplomové práce 2006

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Seznam diplomových prací pro rok 2006

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
209 Čermák Miroslav Algoritmy pro nelineární prediktivní řízení Algorithms for nonlinear predictive control Dp_209_cz Dp_209_en
210 Hruška Martin Funkční elektrická stimulace pro parézu peroneálního svalu Functional electrical stimulation for correction of dropped foot Dp_210_cz Dp_210_en
211 Molitoris Peter Úsporný autopilot Economical autopilot Dp_211_cz
212 Mráz Přemysl Řízení technologického procesu pomocí PLC PLC Based Process Control Dp_212_cz Dp_212_en
213 Smetana Miloš Inteligentní regulátor pro klimatizaci Smart heating controller Dp_213_cz Dp_213_en
214 Herm Ota Návrh a realizace řídicí jednotky servomotorů pro model vrtulníku Design and realizaton of the servomotor control unit for small rotorcraft model Dp_214_cz Dp_214_en
215 Ivánek Tomáš Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW Dp_215_cz Dp_215_en
216 Kovačik Petr Robotičtí fotbaloví hráči Robotičtí fotbaloví hráči Dp_216_cz Dp_216_en
217 Krikl Pavel Master Profibus DP v FPGA Profibus DP master in FPGA Dp_217_cz Dp_217_en
218 Marek Stanislav Zařízení podporující komunikační protokol CANopen Embedded Device with CANopen Communication Protocol Dp_218_cz Dp_218_en
219 Matiášek Petr Komunikace Profinet IO Komunikace Profinet IO Dp_219_cz Dp_219_en
220 Novotný Jiří Portování OS Linux na průmyslový mikropočítač a jeho a jeho použití v modelu vrtulníku Porting of the Linux OS to an embedded computer and its usage in a helicopter model Dp_220_cz Dp_220_en
221 Slezák Michal Model domovní automatizace Model of automated building Dp_221_cz Dp_221_en
222 Šťavík Ondřej OPC Server OPC Server Dp_222_cz Dp_222_en
223 Šremer Martin Java Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW pomocí Java technologií Stochastic Petri net Editor on the WEB using Java technologies Dp_223_cz Dp_223_en
224 Vacula Martin Dálkové sledování vozu GSM technologiemi Vehicle monitoring system with GSM technology Dp_224_cz Dp_224_en