Diplomové práce 2020

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Seznam diplomových prací pro rok 2020

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
701 Bednář Jan Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry pomocí vizuálně-inerciální odometrie Self-Localization of Unmanned Aerial Vehicles Using Visual Inertial Odometry Posudky
702 Elis Pavel Multiagentní MPC protokoly pro energetickou optimalizaci mikrosítě Multi-agent MPC protocols for microgrid energy management and optimization Posudky
703 Holý Jan Regularizace v rekonstrukci obrazu vodivosti bodové nehomogenity Regularization in the conductivity imaging problem of a point inhomogeneity Posudky
704 Urválek Michal Plánování pro systém MoleMOD Planning for the MoleMOD system Posudky
705 Vošahlík David H2 optimal control algorithms for vehicle control H2 optimal control algorithms for vehicle control Posudky
706 Burde Varun Hluboká neuronová sít pro mapování města s využitím dat z Google Street View Deep neural network for city mapping using Google Street View data Posudky