Bakalářské práce 2008

From DCEwiki
Revision as of 12:40, 12 November 2009 by Petrasva (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Poř. číslo Autor Práce Jiné
152 Doskočil Jan Systém pro optické měření polohy
153 Elkner Pavel Inteligentní ovladač pro systém domácí automatizace
154 Fiala Jan Model převíjení s rychlými servopohony
155 Fochr Evžen Řídicí generátor pro mikro-manipulátor
156 Guba Pavel Frekvenční měnič PowerFlex 700S
157 Chodounský Jakub Fuzzy model chování dispečera při řízení výkonové rovnováhy
158 Kasl Michal Stabilita vozidla – odhad skluzu
159 Kujawa Lukáš Regulace chladící kapaliny v odlévacím stroji
160 Kukura Marián Aktivní tlumení automobilu
161 Libosvár Jan Hodiny s hlasovým výstupem v FPGA
162 Nguen Hong Quang Řízení magnetického závěsu
163 Padyšák Michal Řídicí systémy pro UAV prostředky
165 Andrejco Michal Sada pro dlouhodobé měření a zviditelnění procesů ve vytápěných prostorech bp_165_cz bp_165_en
166 Cicvárek Martin Knihovna funkčních bloků pro analýzu tvaru a predikci průběhu číslicových signálů v PLC
167 Dvořák Vladimír Návrh řízení teploty v sušičce potravinářského škrobu
168 Haubert Tomáš Interface pro spojení vývojového systému D Space Microbox s lineárním spalovacím motorem LCE 02
169 Hrouda Michal Operační systémy PikeOS a Linux
170 Chalupa Adam Optimální nastavení PID regulátorů
171 Janeba Vít Řídící systémy pasivních nízkoenergetických domů
172 Kovář Jan Regulátor hydraulického zatěžovacího zařízení
174 Mezihorák Martin Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad
175 Mik Petr Metody fuzzy shlukové analýzy při aproximaci funkcí
176 Navrátil Milan Senzory pro malé mobilní roboty
177 Novák Petr Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách bp_177_cz bp_177_en
178 Procházka Radim Návrh PI a PD regulátorů frekvenčními metodami
179 Ptáček Libor Fyzikální model procesu odlévání železa
180 Šíba Jan Příklady pro identifikaci dynamických systémů
181 Šilhán Michal Identifikace, modelování a návrh řízení pro UAV vrtulník
182 Švarc Pavel Modelování provozu větrné elektrárny
183 Švec Jan Analýza spotřeby energie řídicího systému kolesa velkorypadla
184 Švoma Jaroslav Kalibrace kapacitního senzoru polohy
185 Zvolánek Michal Inteligentní řízení a zabezpečení domů s využitím informačních a komunikačních technologií
186 Běhunek Martin Model technologického procesu
187 Beneš Pavel ITEM, TinyOS modul pro senzorové sítě.
188 Beňo Radek Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS
189 Bruna Ondřej Virtuální model pohybu geostacionární družice
190 Bubla Petr Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami
191 Drahoňovský Marek Návrh řízení aparatury pro výrobu nanočástic Fe chemickou cestou
192 Dvořáček Jan Laserový projektor
193 Federik Jozef
194 Hajný Jan
195 Holeček Jan
196 Honig Martin
197 Hovorka Zdeněk
198 Jonáš Karel
199 Jonáš Petr
200 Holeček Jan
196 Honig Martin
197 Hovorka Zdeněk