Diplomové práce 2004

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Seznam diplomových prací pro rok 2004

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
140 Ditrich Michal Komunikace mezi řídícím systémem NX5030 firmy Intronix a automaty PLC Solution of the communication between system NX5030 of INTRONIX company and serial made PLC modules. Dp_140_cz Dp_140_en
141 Dvořák Tomáš Řízení modelu chemického procesu Control of model technological process Dp_141_cz Dp_141_en
142 Ferkl Lukáš Návrh regulátoru pro vytápěcí systém budovy Controller design for heating system af a building Dp_142_cz Dp_142_en
143 Halmo Leoš Numerické algoritmy pro polynomiální matice v C++ Numerical algorithms for polynomial matrices in C++ programming lenguage Dp_143_cz Dp_143_en
144 Henych Tomáš Řízení a vizualizace technologického procesu pomocí PLC The control and visualization of technological process by PLC Dp_144_cz Dp_144_en
145 Charvát Jakub Internetová učebnice předmětu Systémy a modely Internet Textbook for Systems and Models Course Dp_145_cz Dp_145_en
146 Jankovský Vojtěch Virtuální model technologie s využitím PCI-1750 Virtual Model of Production with PCI-1750 Dp_146_cz Dp_146_en
147 Karásek Vladimír Výukový stimulátor linkové vrstvy profibus protokolu FDL simulator of the profibus protocol Dp_147_cz Dp_147_en
148 Kloz Vladimír Softwarové PLC Software PLC Dp_148_cz Dp_148_en
149 Kujan Petr Efektivní výpočty s polynomiálními maticemi v systému MATHEMATICA s aplikacemi v řízení Effective computations with polynomial matrices in MATHEMATICA software with applications in control Dp_149_cz Dp_149_en
150 Kutil Michal Řízení modelu s využitím Internetu Control of model using Internet Dp_150_cz Dp_150_en
151 Lidinský Jiří Lineární rovnice se stabilními přenosovými funkcemi Linear equations over the ring of stable transfer functions Dp_151_cz Dp_151_en
152 Linhart Martin Komunikační sběrnice LON (Local Operating Network) Communication bus LON (Local Operating Network) Dp_152_cz Dp_152_en
153 Nekvinda Josef Příprava projektově orientované výuky řídicích systémů Preparation of project oriented education of control systems Dp_153_cz Dp_153_en
154 Netík Ondřej Průmyslová komunikace ProfiNet ProfiNet Communication Dp_154_cz Dp_154_en
155 Neuhauser Jaroslav Adaptivní řízení elektrohydraulických servomechanismů Electrohydraulic servomechanisms adaptive control Dp_155_cz Dp_155_en
156 Novák Jiří Model lineárního servomechanismu a jeho řízení The model of linear servomechanism and its control Dp_156_cz Dp_156_en
157 Oborník Eduard Profibus DP slave s připojením přes USB Profibus DP Slave connected over USB Dp_157_cz Dp_157_en
158 Paděra Michal Numerické algoritmy pro polynomiální matice v jazyce Java Numerical Algorithms for polynomial matrices in java Dp_158_cz Dp_158_en
159 Procházka Tomáš Řídicí systém v real-time Java Process control system in real-time Java Dp_159_cz Dp_159_en
160 Rampas Martin PLC řízení modelu technologie s využitím PCI-1750 PLC control of model of production with PCI-1750 Dp_160_cz Dp_160_en
161 Řimnáč Martin Mapa WEBové sítě Map of the web server Dp_161_cz Dp_161_en
162 Špinka Ondřej Demonstrační prostředí automatizovaného chovu ryb Demonstrational enviroment for embedded systems Dp_162_cz Dp_162_en
163 Thöndel Evžen Programovatelná řidicí jednotka Programmable control unit Dp_163_cz Dp_163_en
164 Trnka Pavel Profibus DP master na PC Profibus DP Master on PC Dp_164_cz Dp_164_en
165 Vítek Tomáš Algoritmy pro nelineární sladění dat Algorithms for nonlinear data reconsiliation Dp_165_cz Dp_165_en
166 Znamenáček Karel Lineární motor jako akční člen aktivního tlumiče Linear Motor as Active Damper Actuator Dp_166_cz Dp_166_en
167 Živnůstka Jiří PHP rozhraní pro vyhledávání a správu mapy sítě PHP interface for searching and management of site map Dp_167_cz Dp_167_en
168 Žoldák Martin Vzdálené řízení modelu technologie Remote control technology scale model Dp_168_cz Dp_168_en
169 Cigánek Tomáš Simulace počítačové sítě - OPNET Modeler Simulation of computer network - OPNET Modeler Dp_169_cz Dp_169_en
170 Fajt Milan Informační agenti v automatizaci Information agents in process automation Dp_170_cz Dp_170_en
171 Havlík Dušan Model železnice Model of railway Dp_171_cz Dp_171_en
172 Hodný Jiří Dálkové řízení technologického procesu Remote control of technological process Dp_172_cz Dp_172_en
173 Kelbel Jan Řídicí systém chovu ryb Fish breed control system Dp_173_cz Dp_173_en
175 Matouch Petr Model víceosého servosystému Multiple axis servo model Dp_175_cz Dp_175_en
176 Novák Richard Matlab Web Server aplikace pro polynomiální Toolbox MATLAB Web Server application for Polynomial Toolbox Dp_176_cz Dp_176_en
177 Oesterreicher Karel PLC - třídění předmětů PLC - sorting of articles Dp_177_cz Dp_177_en
178 Štefko Petr Numerické algoritmy pro pol. matice pro TI-89 Numerical algorithms for polynomial matrices for TI-89 Dp_178_cz Dp_178_en
179 Tomášek Radek Monitorování a řízení s využitím internetu Control of model using Internet Dp_179_cz Dp_179_en