Bakalářské práce 2017

Z DCEwiki
Přejít na: navigace, hledání

Seznam bakalářských prací pro rok 2017

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
487 Bednář Jan Extrakce parametrů cyklodopravní sítě z dat ze senzorů mobilního telefonu Bicycle Transport Network Parameters Extraction Based on Mobile Phone Sensors Bp_487_cz Bp_487_en Posudky
488 Bertl Lukáš Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE An application programming interface for the MORSE simulator Bp_488_cz Bp_488_en Posudky
489 Ignjatović Miodrag Využití levných senzorů pro autonomní kolony Platooning with Low-Cost Sensors Bp_489_cz Bp_489_en Posudky
490 Bukovský Daniel Kolmo startující UAV samokřídlo Vertical take-off and landing small UAV Bp_490_cz Bp_490_en Posudky
491 Cezner Petr Optimalizace robotických trajektorií Robotic Trajectory Optimization Bp_491_cz Bp_491_en Posudky
492 Do Loi Reinforcement learning pro řízení dynamických systémů Reinforcement learning for control of dynamical systems Bp_492_cz Bp_492_en Posudky
493 Gabriel Michal Mobilní záznamová jednotka Mobile Acquisition Unit Mobile Acquisition Unit Bp_493_cz Bp_493_en Posudky
494 Jirků Michal Pokročilé metody lokalizace pozemních robotů za pomoci WiFi signálu Advanced localization methods for ground robots using WiFi signals Bp_494_cz Bp_494_en Posudky
495 Klapálek Jaroslav Vzduchová levitace dvou ping-pongových míčků Air levitation of two ping-pong balls Bp_495_cz Bp_495_en Posudky
496 Obrusník Vít Návrh platformy pro textové RPG hry pro zrakově postižené Development of online platform for board games for blind users Bp_496_cz Bp_496_en Posudky
497 Pavelka Lukáš Aktivní systém pro detekci kovových předmětů Active metal detector system Bp_497_cz Bp_497_en Posudky
498 Polák Adam Návrh a výroba řiditelných injekčních pump pro mikrofluidiku Design and Fabrication of Controllable Syringe Pumps for Microfluidics Bp_498_cz Bp_498_en Posudky
499 Řeháček Denis Development of games for blind users Development of games for blind users Bp_499_cz Bp_499_en Posudky
500 Sedláček Zbyšek Návrh on-line platformy pro hraní deskových her pro slepé uživatele Development of online platform for board games for blind users Bp_500_cz Bp_500_en Posudky
501 Sklář Daniel Platforma pro správu a sdílení projektů Project management and sharing platform Bp_501_cz Bp_501_en Posudky
502 Srna Jakub Využití business intelligence principů pro zpracování energetických dat Utilization of business intelligence principles for energy data processing Bp_502_cz Bp_502_en Posudky
503 Staněk Michal Automatické generování kódu palubních regulátorů pro kolonu autodráhových autíček Automatic code generation for an onboard controller for a slot car within a vehicular platoon Bp_503_cz Bp_503_en Posudky
504 Štec Richard Testování vlastností umělého svalu z EAP Testing of EAP Artificial Muscle Properties Bp_504_cz Bp_504_en Posudky
505 Štercl Jan Protikolizní systém pro robotickou helikoptéru Robotic helicopter anti-collision system Bp_505_cz Bp_505_en Posudky
506 Troller Milan Praktický OCR systém založený na moderních neuronových sítích Practical OCR system based on state of art neural networks Bp_506_cz Bp_506_en Posudky
507 Wernisch Šimon Využití bezdrátové komunikace při distribuovaném řízení kolon autodráhových autíček Wireless networking for distributed control of platoons of slotcars Bp_507_cz Bp_507_en Posudky
508 Zubková Natálie Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I Implementation of serious game to support children's education in diabetes mellitus I Bp_508_cz Bp_508_en Posudky
509 Urválek Michal Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh Usage of the Lego Mindstorms Robots in education - design of the competition tasks Bp_509_cz Bp_509_en Posudky