Bp 95 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality ToolboxuB[edit]

Autor: Karel Boček

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je vytvořit několik modelů s virtuální reali- tou pro účely výkuky v předmětech zabývajících se analýzou a modelováním systémů (např. SAM). Výhodou modelů s virtuální realitou je mnohem vyšší přehlednost a názor- nost chování modelu před prostými grafy. V této práci bude provedena analýza několika mechanických systémů a pro každý budou nejprve odvozeny pohybové rovnice a vytvořena simulační schémata s virtuální realitou.


Bp 2007 bocek karel.pdf