Bp 76 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Řízení tlumení vibrací mechanických soustav[edit]

Autor: Jan Kobliha

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce se zabývá stávajícími možnostmi řízení tlumení mechanických soustav s využitím lineárního motoru. K testům budu používat model, popsaný níže, rozšířený o lineární motor. Ze současných metod jsem vybral regulaci pomocí PID regulátoru,LQ regulátoru a MPC regulaci .

Bp 2007 kobliha jan.pdf