Dp 226 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Bezdrátové řízení technologie[edit]

Autor: Chvojan Jiří

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

226img.gif

Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci bezdrátové komunikace pro řízení menší technologie. Cílem práce bylo vytvoření mobilního zařízení, které bude realizovat komunikaci s počítačem. Práce se skládá ze tří částí. První část je diskuse různých standardů a výběr toho nejvhodnějšího. Ve druhé části je hardwarové řešení modelu a návrh programu pro jednočipový mikrokontroler PIC18F452, který je srdcem celého zařízení. Třetí část obsahuje popis programu pro počítač vytvořený v prostředí Microsoft Visual Basic a jeho rozhraní.

Dp 2007 chvojan jiri.pdf