Bp 97 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Řízení tlumení vibrací mechanických soustav[edit]

Autor: Otto Cerman

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Základem této bakalářské práce je tzv. aktivní tlumicí systém pro automobily. Tento systém umožňuje nejlépe tlumit vibrace, které vznikají při přejíždění vozidla přes nerovnosti vozovky a které při delším působení negativně působí na posádku. Aktivní tlumení umožňuje uspokojit dva navzájem protichůdné požadavky - zvyšuje jízdní pohodlí a taktéž jízdní vlastnosti vozidla. Jako akční člen je použit lineární motor, jehož vhodnost pro toto použití bylo právě otázkou této práce.

V této práci používám zjednodušený čtvrtinový model automobilu a klasický způsob řízení. Pro tento model vytvářím matematický popis a vytvářím Simulinkové schéma, na kterém srovnávám výsledky s neřízeným (pasivním) tlumením. Součástí této práce je také seznámení se s toolboxem Simulink Response Optimization, který je součástí programu Matlab – Simulink, a jeho vyzkoušení na tomto modelu. V modelu systému byl použit i model reálné vozovky, který není součástí Simulinku. Simulacemi jsem ukázal, že aktivním tlumením lze zvýšit komfort jízdního pohodlí při zachování stejně dobrých jízdních vlastností vozidla.


Bp 2007 cerman otto.pdf