Bp 90 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Kurz pro vzdálenou výuku[edit]

Autor: Lukáš Ryska

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce popisuje návrh a tvorbu kurzů pro vzdálenou výuku. Ty jsou tvořeny v programu Macromedia Flash, především díky široké škále použití výsledného programu. Kurzy jsou vytvořeny na základě podkladů dodaných vedoucím práce a přizpůsobeny na základě společných konzultací tak, aby pro čtenáře byly co nejpřehlednější, co možná nejvíce pedagogicky přínosné a umožnily čtenáři názorně si prohlédnout probírané téma, vše v míře, kterou si sám čtenář zvolí.


Bp 2007 ryska lukas.pdf