Bp 54 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu (model AMIRA)[edit]

Autor: Tomáš Pešek

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se skládá ze tří částí. V první části je popis identifikace a regulace systému DR300-AMIRA, což je rychlostní servomechanizmus. Další dvě části, které se týkají Z-transformace a diskretizace jsou koncipovány jako součást studijního materiálu pro předměty Systémy a modely a Systémy a řízení Tyto části obsahují základní teoretické informace a také řešené a neřešené příklady,

Bp 2006 pesek tomas.pdf