Bp 353 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Vizualizace a řízení výukových modelů[edit]

Autor: Lukáš Halíř


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá řízením výukových modelů Lineárního dvouosého servomechanizmu a Vznášení, které jsou umístěné v laboratoři Allen-Bradley na Katedře řídicí techniky. Pro společné řízení modelů byl použit programovatelný automat ControlLogix a jejich vizualizaci panel operátora VersaView 1000H. Dále byla vytvořena webová stránka pro modul 1756-EWEB, která umožňuje vzdálené řízení, zobrazení stavu modelů a jejich monitorování pomocí webových kamer.


Bp 2012 halir lukas.pdf