Bp 351 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Vizualizace a řízení hydraulických modelů[edit]

Autor: Vít Souček


Bakalářské práce 2011


Hlavním cílem této bakalářské práce je realizace řídícího a vizualizačního systému pro hydraulické modely umístěné v laboratoři KN:E-23. Modely reprezentují řízení vodního hospodářství a vodní elektrárny. Modely splňují požadavky bezpečného napětí a jsou vybaveny průmyslovými senzory a akčními členy. Modely je možné řídit ručně z ovládacího panelu, z počítače pomocí Matlabu s RT toolboxem a nebo s nejvyšší prioritou pomocí programovatelného automatu. Práce obsahuje demonstrační programy, webovou a PC vizualizaci použitelnou pro výuku programovatelných automatů.