Bp 341 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Projekt na změnu a připojení PCO a rozšíření kamerového systému[edit]

Autor: Michal Neubauer


Bakalářské práce 2011


Tato bakalářská práce s názvem „Projekt na změnu a připojení PCO a rozšíření kamerového systému “ podává pohled na současný stav systému zabezpečení, přenos informací na pult centrální ochrany a navrhuje řešení výměny stávajících komponentů. V první kapitole se zabývám normami, které musí zařízení zajišťující monitorování střežených objektů splňovat, a protokolem CID, který definuje parametry a vlastnosti přenášených zpráv mezi zabezpečovací ústřednou a pultem centrální ochrany. Hlavní část práce je věnována výběru pultu centrální ochrany podle kritérií dané lokality v Praze, dále pak výběru nových kamer a vypracování scénářů inovace. V poslední kapitole navrhuji pro každý scénář inovace projekt s rámcovým harmonogramem výměn jednotlivých části zabezpečovacího systému a finanční náklady celé inovace.