Bp 309 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Využití robota LEGO Mindstorms - návrh a realizace úloh, návod pro programování v NXC[edit]

Autor: Moc Ivan

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se věnuje výukovému prostředku LEGO Mindstorms a jeho využití v předmětu Roboti. Je zde popsána historie a hardware stavebnice, ale především se zabývá programováním robota pomocí jazyka NXC. Další částí práce jsou dvě soutěžní úlohy, včetně jejich pravidel a řešení. Poslední část práce se zabývá webovými stránkami k soutěžním úlohám.


Bp 2010 moc ivan.pdf