Bp 150 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Registrační dávkovač alkoholických nápojů[edit]

Autor: Lukáš Zich

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Úkolem bakalářské práce bylo rozvinout myšlenku elektronického registračního dávkovače, formulovat požadavky a navrhnout technické řešení. Myšlenka registračního dávkovače vychází z úpravy existujícího neregistračního dávkovače, kde se zabudováním vhodné elektroniky dosáhne možnosti připojení dávkovače k osobnímu počítači pro následné vyhodnocení a zpracování registrovaných výdejů. Výsledné řešení musí vyhovovat po stránce spolehlivosti, snadnosti obsluhy a pokud možno co nejnižší ceny výsledné realizace. Výsledkem bakalářské práce je návrh elektroniky včetně desky plošného spoje a kompletní software


Bp 2007 zich lukas.pdf