Bp 143 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Řízení ventilace tunelu Sitina[edit]

Autor: Marek Vachule

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s požadavky na řídicí systém tunelu Sitina a navrhnout pro tento tunel algoritmus řízení provozního větrání. Navržený algoritmus měl být dále implementován do prostředí Matlabu. V tomto prostředí byl následně algoritmus ověřen na dříve naprogramovaném simulátoru vzduchotechniky. Teoretický rozbor v úvodní části práce nabízí stručný přehled různých druhů ventilace a uvádí různé možnosti návrhu provozní ventilace. Dále práce obsahuje podrobný rozbor postupu navrhování algoritmu řízení a na závěr je uvedeno několik srovnávacích grafů pro různá nastavení navrženého algoritmu.

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF


Bp 2007 vachule marek.pdf