Bp 133 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Průmyslový robot RSP 01- základní řízení[edit]

Autor: Václav Sedláček

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalárské práce je navrhnout základní rízení pro svárecího robota OJ-10RS. Práce se ve vetší míre zabývá hardwarovou stránkou rízení, která by mela být pripravena pro implementaci software z vyšší úrovne rízení. Pro potreby software je podrobne rozebrána kinematika robota, vcetne potrebné teorie této problematiky. Pro další experimenty a vývoj na robotu jsou nutné podrobná elektrická schémata, které jsou uvedeny v príloze.


Bp 2007 sedlacek vaclav.pdf