Bp 120 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Řízení modelu železnice[edit]

Autor: Jiří Kubias

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem téeto bakalářské práce je návrh a realizace nového řídícího systému stávajíciho modelu železnice, který bude vyhovovat zvýšeným nárokům na řízení modelu z nadřazeného systému. Nová koncepce řídícího systému je založena na jednodušší řídící struktuře elek- troniky, jiném procesoru řídící jednotky a změněném komunikačním protokolu mezi řídící jednotkou a nadřazenou aplikací. Jádrem řídící jednotky je procesor LPC2106 typu ARM7.

Komunikace mezi řídící jednotkou a periferiemi modelu probíhá přes komunikační síť LocoNet, což umožnilo zjednodušení struktury řídící elektroniky. Mezi snímané periferie byly nově zařazeny i přestavníky vyhýbek. Řízení lokomotiv pomocí DCC standardu bylo ponecháno. Vzhledem ke změně komunikačnío protokolu a změně procesoru, byl vytvořen úplně nový program pro procesor LPC2106 v jazyce C. Pro testovaní jednotlivých částí modelu byla dále vytvořena aplikace v jazyce C# .NET.


Bp 2007 kubias jiri.pdf