Bp 116 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Webová aplikace pro zadávání, zpracování a archivaci vý[edit]

Autor: Josef Kočí

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce pojednává o zadání, návrhu a zpracování projektu, jehož cílem bylo vytvoření uživatelsky přívětivé aplikace pro lékaře - neurology. Ta má umožnit pohodlné vyplnění formuláře zvaného Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) během vyšetření pacienta postiženého Parkinsonovou chorobou pomocí malého kapesního počítače, tzv. Pocket Digital Assistant (PDA) s možností provádět nastavení na klasickém stolním či přenosném počítači (PC).


Bp 2007 koci josef.pdf