Bp 102 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Webové rozhraní pro odevzdávání studentských prací[edit]

Autor: Martin Drobný

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce realizuje webové rozhraní pro odevzdávání studentských prací na systému Windows 2003 Server. Její řešení je navrženo pro potřeby předmětu Programovací jazyky pro řízení. Nejprve jsou rozebrány možnosti výběru programovacího jazyka, vhodné databáze a jejich instalace na server. V další části je popsána samotná realizace projektu.


Bp 2007 drobny martin.pdf