Aktualizace linuxového systému za běhu

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
 1. Poznámky k instalaci
 2. Aktualizace původního systému
 3. Přesun původního systému do LVM skupiny postavené nad RAID polem
  1. Vytvoření neúplného RAID pole
  2. Vytvoření LVM skupiny a logických disků pro budoucí systém
  3. aktualizace ramdisku
  4. Remount kořenového disku a jeho nakopírování do budoucí pozice
snoopy:~# cat /proc/partitions 
major minor #blocks name

  8    0 244198584 sda
  8    1   120456 sda1
  8    2  29302560 sda2
  8    3 214772985 sda3
  8    16 244198584 sdb
  8    17   120456 sdb1
  8    18  29302560 sdb2
  8    19 214772985 sdb3
  9    1  29302464 md1
  9    2 214772864 md2
snoopy:~# cat /proc/mdstat 
Personalities : [raid1] 
md2 : active raid1 sdb3[0] sda3[1]
   214772864 blocks [2/2] [UU]
   
md1 : active raid1 sdb2[0] sda2[1]
   29302464 blocks [2/2] [UU]
   
unused devices: <none>
snoopy:~# mdadm -f /dev/md1 /dev/sda2
mdadm: set /dev/sda2 faulty in /dev/md1
snoopy:~# mdadm -f /dev/md2 /dev/sda3
mdadm: set /dev/sda3 faulty in /dev/md2
snoopy:~# cat /proc/mdstat 
Personalities : [raid1] 
md2 : active raid1 sdb3[0] sda3[2](F)
   214772864 blocks [2/1] [U_]
   
md1 : active raid1 sdb2[0] sda2[2](F)
   29302464 blocks [2/1] [U_]
   
unused devices: <none>
snoopy:~# mdadm --zero-superblock /dev/sda2
snoopy:~# mdadm --zero-superblock /dev/sda3
snoopy:~# mount
/dev/md1 on / type reiserfs (rw,notail)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sdb1 on /boot type ext2 (rw)
/dev/sda1 on /boot-backup type ext2 (rw)
/dev/md2 on /home type reiserfs (rw,notail)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /proc/fs/vmblock/mountPoint type vmblock (rw)
snoopy:~# umount /dev/sda1
....
snoopy:~# pvcreate /dev/md0p2
 Physical volume "/dev/md0p2" successfully created
snoopy:~# vgcreate data /dev/md0p2
 Volume group "data" successfully created
snoopy:~# lvcreate -L 30G -n system data
 Logical volume "system" created

Vytvoření souborového systému pro budoucí systémový disk[edit]

K logickému blokovému zařízení lze přistupovat buď přes jeho symlink, v adresáři /dev/mapper

snoopy:~# mkfs.reiserfs /dev/mapper/data-system

..nebo přímo, pokud víme jaké má číslo:

snoopy:~# mkfs.reiserfs /dev/dm-0

Před zkopírováním běžícího systému[edit]

Před zkopírováním běžícího systému zaktualizujte soubor mdadm.conf

snoopy:~# mdadm --examine --scan /dev/sda /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 >> /etc/mdadm/mdadm.conf

A zaktualizujte ramdisk, aby se nově vytvořené RAID pole po restartu správně spustilo

snoopy:~# update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.37-spike.5

Kopírování běžícího systému[edit]

snoopy:~# mount /dev/mapper/data-system /mnt/new -o notail
snoopy:~# mount /dev/md1 /mnt/old -o notail
snoopy:~# cd /mnt/old
snoopy:/mnt/old# cp -a ./* /mnt/new/
 1. Namountujte do dočasného adresáře ... budoucí systémový disk
 2. Do jiného adresáře namountujte znovu aktuální systémový disk. Tímto krokem se dostanete k datům, které jsou skutečně na tomto systémovém disku uložena, bez toho že by byly překryty některým z aktuálně namountovaných virtuálních souborových systémů ( /proc, /sys, /tmp,..)
 3. Kopírování systémového disku

Aktualizace zkopírovaného systému[edit]

 1. Nabindujte systémové adresáře a nový /boot
 2. Přepněte se přes chroot
 3. Modifikujte soubor /etc/fstab
 4. Nainstalujte grub