RAID

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) je technologie, která umožuje spojit několik fyzicky nezávislých disků do jednoho pole, které se pak navenek tváří jako disk jeden. Tím lze získat:

  • zvýšení kapacity souborového systému v rámci jednoho blokového zařízení
  • zvýšení výkonu při IO operacích
  • v případě polí RAID 1 (a výš) zvýšení úrovně zabezpečení uložených dat bez extrémních pořizovacích nákladů, neboť díky redundanci minimalizují (v případě selhání jednoho z disků) pravděpodobnost ztráty uložených dat.


Obsah manuálu[edit]

(Vpravo je uveden aktuální stav zpracování kapitoly)

Typy RAID polí
 
100%
Vytvoření RAID pole
 
100%
Synchronizace dat RAID pole
 
100%
Monitoring stavu RAID pole   
 
80%
Ovládání RAID pole   
 
90%
Praktické příklady práce s RAID polem   
 
40%
Tisková verze
Diskuze k tomuto materiálu

Zdroje[edit]