Dp 408 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:35, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Cloud Computing[edit]

Autor: Setíkovská Blanka


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Práce pojednává o relativně novém pojmu cloud computing. V úvodu popisuje, co znamená obecný pojem cloud computing a snaží se čtenáře uvést do problematiky. Jsou zde vysvětleny některé nové pojmy, přístupy a dělení. Dále následují příklady praktického využití cloud computingu v podobě nových cloudových operačních systémů a možného využití cloud computingu, které nabízejí některé velké firmy na trhu. Poslední část je věnována praktické ukázce webové aplikace Balíky, která je určena na sledování třídění balíků, kdekoliv na světě, bez nutnosti instalace jakéhokoliv softwaru, což jsou jedny ze základních vlastností cloud computingu.


Dp 2010 setikovska blanka.pdf