Diplomové práce 2008

From DCEwiki
Revision as of 09:03, 5 June 2009 by Xhaba (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Poř. číslo Autor Práce Jiné
256 Kolář Josef Omezené aktivní tlumení pérování automobilu dp_256_cz dp_256_en
257 Auersvald Martin Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkin
258 Benda Jan CANOpen komunikace pro mobilního robota
259 Brabec Jan Řízení pece pro vytvrzování optických konektorů
260 Bysterský Tomáš Podpora hardware periferií při generování kódu ze Simuli
261 Doležal Jan Návrh vícevrstvého řídícího systému pro automatizaci bu
262 Grudinin Iľja Řízení rychlých servopohonů
263 Frauenberg Hynek Výukový model solárního vytápění
264 Gajdoš Miloš Monitorování a podpora komunikačních protokolů na sbě
265 Haniš Tomaš Stabilizovaná platforma pro UAV prostředky: zpracování
266 Hanzlík Jiří Distribuovaný řídicí systém s automaty Rockwell Autom
267 Mezera Pavel Vývoj zařízení Profinet IO
268 Chuman Jiří Aplikace moderních metod řízení na modelu Vodárna TQ
269 Jelínek Pavel Podpora simulace s hardware ve smyčce
270 Kovalčík Peter Heuristické Algoritmy pre Plánovanie Projektov
271 Lanský Lukáš Modelování a návrh řízení vznětového automobilového m
272 Martinský Jan Vzdálené rozvrhování úloh s využitím Scheduling toolbox
273 Müller Miroslav Vzducholoď – orientace v prostoru
274 Řehoř Jiří Explicitní řešení úlohy prediktivní regulace