Bp 75 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:52, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Inverzní kyvadlo[edit]

Autor: Tomáš Bulánek

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá připojením modelu inverzního kyvadla v učebně K26 k počítači. První část je zaměřena na popis modelu a jeho původní zapojení. Druhá část obsahuje popis nynějšího zapojení a jeho změnu oproti původnímu.

Bp 2007 bulanek tomas.pdf