Bp 467 cz

From DCEwiki
Revision as of 14:12, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky= '''Autor''': Froněk Tomáš Bakalář…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky[edit]

Autor: Froněk Tomáš

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato prace popisuje výrobu a programování 3DOF RPS platormy jak školního modelu pro výuku automatizace a průmyslového řízení. Zpětnovazební smyčka je realizována pomocí průmyslové kamery a model je řízen standardním PLC. Všechny části modelu stojí na standardních průmyslových komponentách.Bp 2016 fronek tomas.pdf
P 2016 fronek tomas.pdf