Bp 455 cz

From DCEwiki
Revision as of 11:58, 1 February 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení= '''Autor''': Falta…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení[edit]

Autor: Falta Daniel

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá řízením automatizace budovy pomocí mobilní aplikace, určené pro operační systém Android. Současné systémy, zabývající se stejnou problematikou, jsou převážně cenově nedostupné a mobilní aplikace k ovládání budov fixně napsané. Tato práce ve spolupráci s firmou Level s.r.o navrhuje levné HW řešení, a dále popisuje vývoj dynamické mobilní aplikace se zaměřením na komfort uživatele. Dokument také řeší problematiku komunikačních technologií a protokolů mezi koncovými zařízeními. Výsledkem práce je Android OS aplikace určena k ovládání domovní jednotky Level GC 055.

Bp 2016 falta daniel.pdf
P 2016 falta daniel.pdf